Matkani opettajaksi

Osana pedagogisia aineopintoja oli kieltenopettajan salkun kokoaminen. Tähän salkkuun, eli portfolioon, olen koonnut matkani pienestä koululaisesta opettajaopiskelijaksi ja tulevaksi englannin aineenopettajaksi. Salkku sisältää opetusfilosofiani, ajatuksiani opettajuudesta ja kokemuksiani opetusharjoittelusta. Linkki liitetiedostoon löytyy allaolevan kansilehti-kuvan alapuolelta.